การตลาดออนไลน์ : เทคนิคเลือก Influencer แบบคุณภาพกับ Mandala Analytics การเลือก Influencer ให้มีคุณภาพใครว่าไม่สำคัญ เลือก Influencer ดีก็มีชัย สร้างการรับรู้ สร้างยอดขายได้ไม่หยุด แต่ถ้าเลือกไม่ดี แบรนด์ก็พังได้เหมือนกัน

วันนี้ทีม Mandala Analytics ขอมาแชร์ 9 เทคนิคเลือก Influencer ยังไงให้ได้แบบมีคุณภาพ

1. ตรงกลุ่มเป้าหมาย

แบรนด์ต้องคำนึงว่ากลุ่มคนที่ติดตาม Influencer นั้น ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารด้วยหรือเปล่า ถ้าแบรนด์อยากขายสินค้าได้ก็ควรดูว่าฐานผู้ติดตามเหมาะสมมีกำลังซื้อเพียงพอกับสินค้าและบริการหรือไม่

2. การมีส่วนร่วมของคน

การมีส่วนร่วมของคน หรือ Engagement คือ การที่คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ต่อคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่น การกด Like, Reaction, Share, Comment หรือยอด View ใน YouTube เป็นต้น

คำนวณได้จาก Engagement Rate = (ยอดการมีส่วนร่วมในหนึ่งโพสต์ / จำนวนผู้ติดตาม) *100 ถ้าคำนวณออกมาได้มากกว่า 10% ถือว่ามีการมีส่วนร่วมสูง

3. เกี่ยวข้องกับแบรนด์

ไม่ใช่ Influencer ทุกคนที่เหมาะกับแบรนด์ ถึงแม้ว่า Influencer คนนั้นจะมีผู้ติดตามมาก มีคนชื่นชอบมากแค่ไหนก็ตาม

Influencer ที่ไปกับแบรนด์ไม่ได้อาจทำให้แบรนด์ถูกสื่อสารออกไปแบบผิดพลาดส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่คนจดจำเสียหาย

4. ความน่าเชื่อถือ

Influencer ที่ดีต้องมีความน่าเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าได้ แบรนด์ที่จ้าง Influencer ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ซื่อสัตย์กับผู้ติดตามก็จะทำให้แบรนด์ถูกเหมารวมว่าไม่มีคุณภาพไปด้วยเหมือนกัน

5. ทัศนคติที่ดี

Influencer ก็เปรียบเสมือนบุคคลสาธารณะบนโลกออนไลน์ ดังนั้นจึงต้องมีการรับมือกับเรื่องราวทั้งบวก และลบที่คนพูดถึงบนโลกออนไลน์ การที่ Influencer มีทัศนคติหรือการปฏิบัติตนที่ดี ก็จะส่งผลให้แบรนด์ที่จ้างไม่ได้รับผลกระทบในแง่ลบไปด้วยนั่นเอง

6. ผลิตคอนเทนต์คุณภาพ

คอนเทนต์คุณภาพ คือ คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ ไม่สร้างความเข้าใจผิด ชวนเชื่อในเรื่องไม่จริง หรือทำผิดกฎหมาย Influencer ที่ดีต้องมีความรอบคอบ และระมัดระวังในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้คนชื่นชอบ แต่ต้องไม่ทำให้แบรนด์เสียหาย

7. ความถี่ในการโพสต์เนื้อหา

ยอดการมีส่วนร่วมที่สูงอาจเกิดขึ้นในช่วงที่ Influencer มีการเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการพิจารณาถึงความถี่ในการโพสต์เนื้อหาในช่วงเวลาปัจจุบันถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้แบรนด์เห็นว่า Influencer ยังคงมีตัวตนบนโลกออนไลน์อยู่เสมอหรือไม่

8. พึ่งพาได้

Influencer ควรเป็นที่พึ่งพาให้กับแบรนด์ได้ หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับงานต้องไม่นิ่งนอนใจ และปล่อยผ่านไม่แจ้งกับแบรนด์ให้รับรู้ ซึ่งทำให้ผลให้แบรนด์เสียหายได้ในอนาคต

9. ผู้ติดตามคุณภาพ

อย่าเชื่อยอด Follow, Like หรือ Share จาก Influencer ทุกคน แบรนด์ควรตรวจดูด้วยว่าคนที่ติดตาม Influencer เหล่านั้นมีตัวตนจริงไหม เพราะอาจเป็นบัญชีปลอมที่รับจ้างปั๊มยอดก็เป็นไปได้